Lęk stanowi nieodłączną część życia. Można nawet stwierdzić, że jest człowiekowi niezbędny
do przetrwania. To dzięki niemu staramy się unikać miejsc i sytuacji, które sprawiają
wrażenie potencjalnie niebezpiecznych. Gdy się boimy, jesteśmy bardziej uważni i ostrożni.
Dzięki niemu jesteśmy zdecydowanie mniej skłonni do podejmowania działań, które niosą
ze sobą jakieś ryzyko. W tym kontekście lęk jest nam potrzebny a nawet pomocny.

Jak jednak odróżnić normalny lęk od patologicznego? Od lęku, który niektórym ludziom nie
pozwala nawet wyjść z domu. Lęku, który niektórych uczniów paraliżuje na samą myśl, że
mają stanąć przed klasą i coś zaprezentować. Lęk, który powoduje, że niektórzy nawet nie
potrafią odezwać się do innej osoby, by odpowiedzieć „dzień dobry”. Co zrobić, gdy widzimy,
że dzieci i młodzież doświadczają nadmiernego lęku i cierpią z powodu różnych fobii,
zwłaszcza w kontekście szkoły?

Szkolenie ma przybliżyć uczestnikom obraz zaburzeń, których osiowym objawem jest lęk
oraz psychologiczne rozumienie przyczyn: fobii specyficznych, fobii społecznej, agorafobii
czy fobii szkolnej. Zapoznać ich z czynnikami lękotwórczymi, których dzieci i młodzież
doświadczają w szkole. Jak również ze sposobami i strategiami stosowanymi przez uczniów
w celu redukcji lęków.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jego celem jest
uwrażliwienie w zakresie rozpoznawania objawów lęku u swoich podopiecznych, jak i
dostarczenie konkretnych wskazówek do postępowania z uczniami z fobiami.