Tomasz Trawiński

Tomasz Trawiński

Psycholog, mediator, trener, edukator i przedsiębiorca. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla środowiska szkolnego (dyrektorów, nauczycieli, rodziców) i biznesowego (przedsiębiorców i ich organizacji). Specjalizuje się szczególnie w obszarze budowania relacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, różnic indywidualnych, profili osobowości, a także w procesach uczenia się i efektywnego nauczania. Autor badań na temat efektywności procesów uczenia się wśród uczniów w środowisku szkolnym, których wyniki znacząco wpłynęły na przełamanie, stereotypów na temat uczenia się mózgu. Prywatnie mąż, ojciec i miłośnik średniowiecznej architektury.


 

Dorota Wojtczak

Trenerka umiejętności psychospołecznych i terapeutka radzenia sobie ze stresem certyfikowana nauczycielka uważności mindfulness i compassion programów: MBSR, MBCT, CFT, MBLC-YA.Prowadzi szkolenia z samoregulacji emocjonalnej dla dorosłych i młodzieży; coach i mediatorka komunikacji Porozumienia bez Przemocy NVC; specjalistka w obszarze psychologii zarządzania. Współpracuje z centrum terapii i rozwoju ProPsyche – prowadząc warsztaty grupowe i sesje indywidualne. Prywatnie żona, mama, kociara i promotorka życiowego balansu. Interesuje ją człowiek, inspiruje psychologia, wspiera praktyka duchowa.


 

dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler

Dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler jest psycholożką – absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych dotyczących integracji sensorycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. Ukończyła liczneszkolenia z zakresu diagnozowania rozwoju i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, a także kursy i warsztaty dotyczące pomocy i wsparcia w rozwoju dzieci z utrudnieniami rozwojowymi, zagrożonych niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnościami. Od ponad 25 lat pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także w ramach praktyki psychologicznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WSG w Bydgoszczy. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki diagnozowania i wspomagania dzieci i młodzieży w procesie ich rozwoju – w tym między innymi książek: „Wspomaganie rozwoju wcześniaków za pomocą zabawek terapeutycznych 3D. Poradnik dla rodziców i terapeutów” (2023); „Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2” (2020); „Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 1” (2028); „Dzieci przedwcześnie urodzone – możliwości wsparcia i pomocy” (2018) i innych.