Czym się zajmujemy

Historia

Od 2010 roku prowadzimy szkolenia i konsultacje w dziedzinie rozwoju osobistego. Początkowo skupiając się tylko na środowisku biznesowym, wyspecjalizowaliśmy się w tematyce budowania relacji. Zgodnie z naszym mottem: „Zbuduj relacje, a zbudujesz wszystko!” opracowaliśmy autorskie programy szkoleń i warsztatów.

W 2014 roku po raz pierwszy zaistnieliśmy w środowisku szkolnym. Szybko okazało się, że znaczna część naszej oferty, po drobnej modyfikacji, idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie współczesnej szkoły. Rozumiejąc, jak ważnym elementem w efektywnej edukacji jest umiejętność budowania relacji między nauczycielem a uczniem i między nauczycielem a rodzicami, przygotowaliśmy specjalny program szkoleń dla rad pedagogicznych.

Zespół

W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające wiedzę z zakresu psychologii wspomagania rozwoju oraz strategii uczenia się, które, co bardzo ważne, cały czas tę wiedzę pogłębiają, korzystając z licznych kontaktów z psychologami, wykładowcami i nauczycielami w środowisku szkolnym i akademickim. Ta wiedza plus wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, pozwala nam w sposób przystępny i atrakcyjny, przekazać dużo cennych informacji oraz praktycznych porad, które są bardzo pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Potwierdzeniem jakości i przydatności naszych szkoleń mogą być rekomendacje dyrekcji szkół, w których mieliśmy okazję gościć, a także osobiste opinie nauczycieli – uczestników naszych szkoleń. Mamy też grupę szkół, z którymi nawiązaliśmy już stałą współpracę, dzięki czemu regularnie gościmy tam z kolejnymi projektami.

Doświadczenie

Chcąc być jak najbliżej współczesnej szkoły i żeby móc lepiej poznać jej aktualne problemy i potrzeby, prowadzimy naukowe projekty badawcze zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Część z nich we współpracy ze środowiskiem akademickim, a część z własnej inicjatywy. Dotychczasowe wyniki ukierunkowały naszą ofertę na najbardziej potrzebne obecnie zagadnienia.

Prowadzimy też lekcje i warsztaty dla dzieci oraz szkolenia dla ich rodziców. To dla nas bardzo cenne doświadczenie, które nie tylko pozwala poznać potrzeby uczniów, ale też poszerza znacznie perspektywę postrzegania współczesnej szkoły przez dzieci, młodzież i rodziców. W ramach tego projektu uczymy również dorosłych, jak zbudować relacje ze swoimi dziećmi, aby stać się dla nich autorytetem i przyjacielem, i, aby dzięki temu, wychowywanie było świetną zabawą, a nie życiową udręką.