czyli jak korzystać z dostępnych materiałów dydaktycznych z zachowaniem prawem autorskich?

W swojej pracy nauczyciele bardzo często opierają się na powszechnie dostępnych
materiałach dydaktycznych. Niestety nie rzadko zdarza się, że ich wiedza na temat
obowiązującego w Polsce prawa autorskiego jest niewystarczająca. W związku z tym, wielu
z nich zmaga się dość często z problemami, jak korzystać z danych treści, aby było to zgodne
z prawem?


Wielokrotnie na naszych szkoleniach nauczyciele pytają:
Jaki rodzaj twórczości podlega prawu autorskiemu, a tym samym ochronie własności
intelektualnej?


Czy kserowanie materiałów do celów dydaktycznych jest dozwolone?
Jak duży fragment cudzej twórczości można wykorzystywać bezpłatnie?
Czy użytek własny podlega takim samym prawom jak użytek komercyjny?
Czy utwory muzyczne podlegają takiej samej ochronie co inne?
Czy utwory znalezione w internecie również są chronione prawem autorskim?
Czy dzieci również są autorami w myśl prawa autorskiego?


Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w treści naszego szkolenia podając przykłady z
życia i doświadczeń naszych słuchaczy.


Podczas szkolenia poruszamy również nie mniej istotny temat, jakim jest rola nauczyciela
jako, nie tylko użytkownika utworów podlegających ochronie własności intelektualnej, ale
również jako ich twórcy, czyli autora. Bycie autorem zdarza się nauczycielom częściej niż na
ogół są tego świadomi. W związku z tym przekazujemy również wiedzę, jak zabezpieczyć ich
prawa jako autorów, tak by nikt bez ich zgody nie mógł dysponować utworem.