Znajomość technik uczenia się wśród uczniów

  Od 2014 roku prowadzimy w szkołach badania, w których sprawdzamy, czy uczniowie znają i stosują skuteczne techniki i strategie uczenia się.

Młodzież w mediach społecznościowych

W dniach 17-27 lutego 2018 na potrzeby debaty „Bądź bezpieczny w sieci” przeprowadziliśmy eksperyment społeczny na portalu społecznościowym Facebook

   Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy i w jakim czasie oraz w jakiej skali fałszywy profil nieistniejącej osoby zostanie przyjęty do grona znajomych w środowisku bydgoskich licealistów

 

Psychospołeczne warunki pracy nauczycieli

Bierzemy czynny udział w prowadzonych aktualnie badaniach wśród nauczycieli szkół podstawowych, średnich i zawodowych oraz wychowawców placówek wychowawczych itp