Szkolenia rad pedagogicznych realizujemy zarówno w formie stacjonarnej jak i online. Choć z uwagi na nasze metody pracy, zdecydowanie preferujemy formę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.

Szkolenia stacjonarne zazwyczaj realizujemy w placówkach naszych klientów.

Oferujemy również tzw. „szkolenia wyjazdowe”. W ramach kompleksowej obsługi możemy, oprócz przygotowania i przeprowadzenia samego szkolenia, zająć się organizacją całego wyjazdu, w tym m.in. wybraniem odpowiedniego obiektu z bazą gastronomiczno-noclegową, transportem, czy również propozycją dodatkowych atrakcji.

Treści szkoleń są tak opracowane, aby każde z naszych szkoleń nie trwało dłużej niż 2,5h. Z doświadczenia wiemy, że koncentracja uwagi uczestników ma swoje granice.
W przypadku szkoleń zawierających więcej treści, rekomendujemy rozłożenie realizacji na dwie lub więcej sesji.

 


 

Nawigator Osobowości

Psychowsparcie dla nauczycieli

Uczeń w kryzysie, czyli powrót do szkoły po pandemii


 

Profesjonalny wizerunek nauczyciela w kontaktach online i w mediach społecznościowych

Komunikacja w zamknięciu – mechanizmy wywołujące konflikty w relacjach

Dobrostan a wypalenie zawodowe


 

Nasze oczy nie są online, czyli jak nauczyciel powinien zadbać o swój wzrok

Cyberprzemoc i inne zagrożenia w Internecie oraz mediach społecznościowych

Techniki uczenia się


 

Efektywne metody nauczania

Efektywne metody oceniania

Klasa jako zespół o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych


 

Trudny uczeń vs uczeń z nietypowym potencjałem

Okres dorastania - zmiany rozwojowe czy zaburzenia psychiczne

Depresja u dzieci i młodzieży


 

Fobie u dzieci i młodzieży

Uczeń z autyzmem lub z zespołem Aspergera w szkole

Ochrona własności intelektualnej


 

Emisja głosu

Klasa zróżnicowana kulturowo

Uczeń z ADHD


 

Pierwsza pomoc

Jak rozmawiać z uczniami o wojnie?

Szkolenia "szyte na miarę"

znak zapytania