Co raz częściej otrzymujemy sygnały o tzw. trudnych uczniach w szkole. Nauczyciele
skarżą się na problemy, jakie ci uczniowie sprawiają zarówno podczas lekcji, jak i na
przerwach. Nie rzadko pedagodzy czują się bezradni, gdyż nikt nigdy nie wyposażył ich w
odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z takimi trudnymi przypadkami. A to zazwyczaj
skutkuje podejmowaniem działań, które przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego.

Kluczowym dla komfortu pracy nauczyciela oraz efektywnego uczenia się ucznia jest
zbudowanie między nimi pozytywnej relacji. Bez tego elementu interakcja tych dwóch
podmiotów może z czasem przypominać raczej działania bojowe niż wzajemną współpracę
w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest edukacja.

Już od dawna psychologia zna takie określenia jak warunkowanie instrumentalne,
pozytywne wzmocnienie, czy jeszcze kilka innych bardzo pomocnych w kształtowaniu
właściwej relacji nauczyciel-uczeń. Wiele z podstawowych wręcz zasad psychologicznych
nauczyciel może wykorzystać do stworzenia sprzyjającego środowiska, w którym jego
autorytet będzie wzmacniany, a postawa ucznia co raz bardziej chętna do odnalezienia się
w realiach szkolnych.

W ramach pakietu szkoleń “Trudny uczeń vs uczeń z potencjałem” staramy się
zapoznać nauczycieli m.in. z mechanizmami, które często stają się bezpośrednią lub
pośrednią przyczyną późniejszych problemowych zachowań uczniów. Opanowanie tej
wiedzy to wyposażenie nauczyciela w efektywne narzędzia do kształcenia w diadzie
nauczyciel-uczeń właściwych postaw i zachowań, które pomagają wypracować pozytywną
relację między nimi. Tym samym nauczyciel może sprawić, że praca w szkole daje mu większe
poczucie komfortu i więcej okazji do odczuwania satysfakcji.