czyli powrót do szkoły po pandemii

W ostatnich latach doświadczyliśmy w Polsce i na całym świecie trudnego okresu pandemii,
podczas którego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele narażeni byli na nowe, często
destrukcyjne sytuacje, do których nikt ich wcześniej nie przygotował. Nagłe przeniesienie
edukacji do przestrzeni cyfrowej wywołało wiele emocjonalnych problemów wśród całego
szkolnego środowiska.


Uczniowie dodatkowo doświadczyli ograniczenia bezpośrednich kontaktów społecznych z
rówieśnikami, co jest ważnym elementem w ich psychospołecznym rozwoju, którego relacje
za pomocą Internetu nie są w stanie zastąpić.


Obecnie prognozuje się, że przeciągający się okres pandemii będzie miał znaczący i niestety
negatywny wpływ na psychospołeczne funkcjonowanie wielu osób dorosłych. Natomiast w
przypadku wielu dzieci (uczniów), wpływ ten może być wręcz destrukcyjny. Dowodem na
to jest m.in. wzrost młodocianych pacjentów w placówkach zdrowia psychicznego i w
gabinetach psychologicznych. A także wyraźnie odnotowany w ostatnim czasie wzrost
liczby prób samobójczych i samobójstw wśród zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że psychiczne skutki pandemii odczuwać
będziemy jeszcze przez kilka lat.


Uwzględniając te prognozy, kuratorium wskazało pod koniec minionego roku szkolnego,
dwa nowe obszary, które należy włączyć w program szkoleń dla nauczycieli, czyli:

1. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej
2. Diagnoza zapotrzebowań na treści wychowawcze i profilaktyczne


W odpowiedzi na te sugestie przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie „Uczeń w kryzysie,
czyli powrót do szkoły po pandemii”
, które obejmuje w swej treści oba zalecane tematy