Autyzm dotyka coraz więcej dzieci – obecnie to około 20 procent populacji dzieci
(Według Raportu OSA - O
gólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z
autyzmem w Polsce
, 2016).

ASD i ZA to nowe wyzwanie dla społeczeństwa. Wymaga szczególnego wsparcia, które
musi się zaczynać od zrozumienia specyfiki tego zaburzenia lub – jak wolą mówić świadomi
autyści – innej ścieżki rozwojowej.

Autyzm wyklucza. Osoby z autyzmem, by zaistnieć w środowisku szkolnym, potrzebują
specjalnego wsparcia wielu osób, które nie zawsze wiedzą, jak wobec dziecka z autyzmem i
jego specyficznych potrzeb oraz zachowań odpowiednio zareagować.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w wiedzę na ten temat i to zarówno wśród
nauczycieli szkół podstawowych, jak i średnich, przygotowaliśmy specjalne szkolenie, które
prowadzi ekspert–praktyk, na co dzień pracujący z takimi dziećmi.


Cel szkolenia
Wyposażyć nauczycieli w wiedzę o specyfice funkcjonowania ucznia z autyzmem lub
zespołem Aspergera zarówno w środowisku szkolnym jak i poza nim.
Wskazać czynniki prowadzące do powstawania problemów z zachowaniem w
sytuacjach niezrozumienia reakcji dziecka z autyzmem.
Omówić zasady pracy i strategie radzenia sobie z uczniem z autyzmem w środowisku
szkolnym.