Depresja nie jest tylko problemem dorosłych. Coraz częściej zapadają na nią adolescenci,
a nawet dzieci. Znane są przypadki rozpoznania depresji już u 6-latków. Przyjmuje się, że
statystycznie w każdej trzydziestoosobowej klasie znajdują się jedna lub dwie osoby z
zaburzeniem nastroju, a w związku z obserwowaną dziś niepokojącą tendencją wzrostową,
szacuje się, że w niedalekiej przyszłości może być ich znacznie więcej.

Obecnie depresję określa się jako jedną z głównych przyczyn prób samobójczych. Jest to
o tyle niepokojące, że obecnie, wg statystyk, w Polsce w wyniku samobójstw umiera dwa
razy więcej osób niż w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Obraz depresji młodzieńczej istotnie różni się od tej występującej u dorosłych, co wiąże
się m.in. ze specyfiką okresu dorastania. Późno rozpoznana i nie leczona depresja może nieść
ze sobą negatywne konsekwencje w różnych obszarach psychospołecznego funkcjonowania
młodych ludzi, również w sferze osiągnięć szkolnych ucznia. Istnieje więc nasilona potrzeba,
by jak najszybciej rozpoznawać symptomy depresji i wdrażać odpowiednie interwencje,
zwłaszcza w środowisku szkolnym.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli pracujących z młodzieżą. Jego celem jest
uwrażliwienie w zakresie rozpoznawania objawów depresji u swoich podopiecznych, jak i
dostarczenie konkretnych wskazówek do postępowania z uczniem cierpiącym na depresję