a wypalenie zawodowe

Poczucie dobrostanu jest związane zarówno z zawodową jak i osobistą sferą życia człowieka.
Obie te sfery bez przerwy się przenikają. W związku z tym konieczne jest holistyczne spojrzenie na
nasze funkcjonowanie. Bez tego osiągnięcie poczucia dobrostanu nie będzie możliwe. Szczególnie,
że w znacznym stopniu wpływ na to mają nasze wrodzone cechy osobowości, nasza świadomość ich
posiadania i umiejętność właściwego korzystania z ich potencjału.
Wśród wielu różnych elementów mających pośredni lub bezpośredni wpływ na nasze dobre
samopoczucie z pewnością możemy wskazać takie, jak: odczuwanie pozytywnych emocji, dobre
relacje z innymi, poczucie sensu w życiu, poczucie sprawczości czy satysfakcja z osiąganych
sukcesów. Są one uniwersalne dla każdego człowieka, wykonującego dowolny zawód, w tym
również zawód nauczyciela.
Niestety, szczególnie w ostatnich latach, możemy zaobserwować liczne sygnały wskazujące
na obniżenie poczucia dobrostanu wśród osób związanych z oświatą. Coraz częściej słyszymy o
pogorszeniu się warunków pracy nauczycieli, o trudnościach z nawiązaniem i utrzymaniem dobrych
relacji z rodzicami i uczniami, a także różnymi nowymi problemami w pracy dydaktycznej. Natomiast
wypalenie zawodowe staje się normą. Szczególnie u nauczycieli z kilkunastoletnim lub dłuższym
stażem. W konsekwencji coraz więcej osób z tego środowiska doświadcza znacznego obniżenia
poczucia dobrostanu, a to jest dziś istotna przyczyna, że wielu z nich rezygnuje z zawodu, a nowych
w ich miejsce niestety nie przybywa.
Szkolenie to, choć nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów z jakimi boryka się
obecny system szkolnej edukacji, ma na celu dać nauczycielom kilka konkretnych wskazówek, co do
działań, jakie mogą oni podejmować, aby zadbać o poprawę poczucia swojego dobrostanu, zarówno
w sferze zawodowej, jak i osobistej. Wskazujemy również działania, jakich należy unikać, aby tego
poczucia w sobie nie obniżać.