.

Od kilku lat doświadczamy w Polsce coraz większego napływu osób z innych krajów, a co za tym idzie, coraz większego zróżnicowania kulturowego. Tak naprawdę obecność osób innych narodowości i kultur nie jest w naszym kraju niczym nowym, jednak wydarzenia z 2022 roku na Ukrainie spowodowały znacznie wzmożony napływ rodzin ze wschodu. A w konsekwencji nowe wyzwania dla polskich szkół, związane z przystosowaniem ich do tej sytuacji. I choć od pewnego czasu obserwujemy, że liczba ukraińskich uchodźców w Polsce maleje, to nie zmienia to faktu, że wielokulturowość staje się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby różnych nacji, czasem nawet bardzo dla nas egzotycznych.

 

Możemy się spodziewać, że w ciągu kilkunastu najbliższych lat statystycznie w większości klas będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem wielokulturowości. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa to szkolenie.

 

Poznanie i zrozumienie zjawiska wielokulturowości, wynikającej z coraz liczniej pojawiających się z naszym kraju mniejszości narodowych, etnicznych, grup cudzoziemskich lub uchodźców pozwala na lepsze przygotowanie nauczycieli i szkół do pracy z dziećmi pochodzącymi z takich rodzin.

 

Podczas szkolenia nauczyciele zostaną zapoznani nie tylko z samym zjawiskiem wielokulturowości, ale także z wynikającymi z niego wyzwaniami, z którymi będą się musieli mierzyć zarówno podczas pracy dydaktycznej z uczniami pochodzącymi z innych kultur jak i w kontakcie z ich rodzicami. Wiedza na temat tradycji, norm, sposobów zachowań, stylów komunikacji, znaczenia gestów, a także błędnych przekonań wynikających z utrwalonych stereotypów może okazać się kluczowa w nawiązaniu pozytywnej relacji z uczniem i efektywnym oddziaływaniu na jego edukację