czyli mechanizmy wywołujące konflikty w relacjach

Zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym bez przerwy jesteśmy w relacji
z różnymi osobami. Fakt, że relacja z każdą osobą jest inna, powoduje, że nie da się do
nich zastosować jakiegoś uniwersalnego klucza, który by uchronił nas przed sytuacjami,
w których w wyniku jakichś nieporozumień, jesteśmy narażeni na mniej lub bardziej
dotkliwe konflikty.

Częsty problem w komunikacji polega na tym, że nie dostrzegamy momentów, w
których naszymi słowami, gestami lub nawet brakiem reakcji rozpoczynamy konflikt,
przez co nieświadomie go potem rozwijamy, aż do poziomu agresywnej eskalacji. W
innych sytuacjach, gdy to ktoś inny prowokuje konflikt w relacji, nie rzadko zdarza się
nam przeoczyć moment, w którym możemy powstrzymać rozwój wzajemnych
negatywnych emocji, ale niestety tego nie robimy, czym przyczyniamy się do rozwoju
tego konfliktu.

Wszystkie nasze reakcje w takich sytuacjach wyjaśniają mechanizmy komunikacji w
zamknięciu
. Często zaczynają się już od naszego wewnętrznego i z góry negatywnego
nastawienia, od podejmowania działania sprzecznego z tym, co czujemy, że należałoby
w danej chwili, w danej relacji zrobić. A to w konsekwencji zaburza nasze postrzeganie
tej sytuacji i tej relacji. Mamy przez to tendencję do wyolbrzymiania i nadinterpretacji
obiektywnie neutralnych reakcji, jako nam wrogich. A stąd już krótka droga do konfliktu.

Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z mechanizmami wchodzenia w
komunikację w zamknięciu. Uświadamiamy, jak przebiega cały proces powstawania i
rozwijania się poszczególnych jej etapów. Dzięki temu mają oni szansę nauczyć się
dostrzegać subtelne momenty w relacjach, które kierują wzajemną interakcję w kierunku
konfliktu. A to daje szansę na jego powstrzymanie lub szybkie zakończenie.

Szkolenie to z pewnością pomoże nauczycielom podnieść jakość ich relacji zarówno w
środowisku zawodowym, jak i prywatnym. Działanie mechanizmów komunikacji w
zamknięciu jest bowiem uniwersalne.