.

   Mimo, iż pod hasłem „pierwsza pomoc” kryje się kilka prostych algorytmów – na miejscu zdarzenia udzielana jest niezwykle rzadko, a jak już jest udzielana to często niestety nieumiejętnie.

Dlaczego tak się dzieje?

   Wielu osobom wydaje się, że skoro coś zostało powiedziane nam raz za czasów „przysposobienia obronnego” w liceum, bądź odbyliśmy szkolenia BHP na początku kariery zawodowej to wystarczy, bo problem nas nie dotyczy. Z kolei błędy podczas udzielania pomocy wynikają braku aktualnej wiedzy na dany temat. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zmieniają się jednak co pięć lat i w takim samym tempie zmieniają się też algorytmy postępowania na przykład z osobą nieprzytomną nieoddychającą. Dlatego też szczególnie ważna jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

   Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Wystarczą 3-4 minuty aby w wyniku niedotlenienia zaczął obumierać mózg osoby poszkodowanej. Dlatego istotne jest szybkie przystąpienie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo skomplikowanej nazwy jest to prosty algorytm, który pozwala podtrzymać życie osoby nieoddychającej do przyjazdu karetki pogotowia i zatrzymać obumieranie organów. Szacuje się, że około 50% poszkodowanych przeżywa dzięki niemu, jeżeli działania zostały podjęte odpowiednio szybko. W przypadku osób, którym nie została udzielona pierwsza pomoc, średnia ta wynosi zaledwie 2%.

   Pierwsza pomoc to natychmiastowe czynności świadków zdarzenia na miejscu zdarzenia, dlatego też jej zasady pozwalają każdemu zostać ratownikiem, używając do tego podstawowych, ogólnie dostępnych środków. Naszym celem jest zabezpieczenie poszkodowanego i podtrzymanie jego życia do przyjazdu karetki pogotowia i aby to wykonać nie jest konieczne specjalistyczne wykształcenie medyczne. Wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czy też defibrylacji można zdobyć z poradników, instrukcji zamieszczanych w internecie czy książek temu przeznaczonych. Jednak praktykę najlepiej zdobywać na szkoleniach, gdzie ćwicząc na specjalistycznym sprzęcie, można zweryfikować swoją wiedzę i wyrobić schemat postępowania, tak istotny w realnych sytuacjach.