czyli zrozumieć, aby pomóc

   Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ang. ADHD) jest zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego (zaburzeniem pracy mózgu), choć nie wszyscy o tym wiedzą. Najczęściej to zaburzenie prowadzi do wielu problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole, np. z przyswajaniem wiedzy , zrozumieniem złożonych poleceń lub norm społecznych, kontrolą swoich zachowań czy też impulsywnym reagowaniem, utrudniającym relacje społeczne. To bardzo zaburza proces uczenia się, a efekty, które osiągają uczniowie z ADHD są niewspółmiernie niskie do posiadanych możliwości. Zrozumienie, a także wspieranie osób nieneurotypowych jest jednym z najtrudniejszych zadań, przed którymi stają nauczyciele, pedagodzy czy psycholodzy w szkole.